Inwestytura Orderu św. Stanisława Skałka 2007

Uroczystości w Krakowie 13 i 14 maj 2007r

         W dniu 13 maja 2007r odbyła się w Krakowie uroczysta doroczna Procesja z Relikwiami Św. Stanisława BM z Wawelu na Skałkę , a  dnia 14 maja 2007r odbyła się Inwestytura w Bazylice Mniejszej Ojców Paulinów na Skałce.

W Procesji wzięło udział 38 kawalerów Orderu Św. Stanisława z Przeoratów: Wielkopolskiego, Małopolskiego, Śląskiego, Szwecji, Węgier oraz goście z Belgii. Obok Episkopatu Polski pierwszy raz uczestniczył w tej procesji  Prezydent RP – prof.Lech Kaczyński.

Po uroczystej Mszy Świętej na Skałce Procesja wróciła na Wawel

i po wykonaniu pamiątkowych zdjęć przy konfesji Św. Stanisława

kawalerowie udali się na uroczysty obiad w restauracji Wawelskiej. Między innymi obecni byli: Wielki Przeor dla Polski kaw. Marian Król GCCStS, Wielki Heraldyk kaw.Ryszard Komorowski GCCStS, Przeor Śląski kaw.Lech Grzybowski GCCStS, Przeor Szwecji kaw. Waldemar Wilk GCCStS, Przeor Węgier dama Małgorzata Vegh GCStS, Przeor Małopolski kaw. Jacek Żyrkowski GCStS, kaw. Ryszard Bąk GCCStS, kaw. Jerzy Pękalski GCCStS i wielu innych.

od lewej:  Przeor Małopolski kaw. Jacek Żyrkowski GCStS, Ojciec Przeor Klasztoru prof. Andrzej Napiórkowski,  Wielki Heraldyk kaw.Ryszard Komorowski GCCStS, Wielki Przeor dla Polski kaw. dr. Marian Król GCCStS.

W poniedziałek 14 maja 2007r kawalerowie i damy Orderu Św. Stanisława zebrali się o 9.30 przed Klasztorem O. Paulinów na Skałce skąd rozpoczęło się zwiedzanie tego zabytkowego i historycznego miejsca.

 Następnie o  godzinie 11.00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta celebrowana przez Ojca Przeora Klasztoru prof. Andrzeja Napiórkowskiego w intencji zmarłych kawalerów orderu.

Na początku Wielki Przeor dla Polski kaw. Marian Król wraz z Przeorem Klasztoru Ojcem Andrzejem Napiórkowskim w asyście Przeora Małopolski kaw. Jacka Żyrkowskiego i Heraldyka kaw. Ryszarda Komorowskiego dokonali odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej pielgrzymowanie kawalerów Orderu Św. Stanisława na Skałkę .

 Następnie rozpoczęła się Msza Święta w czasie której kazanie wygłosił Ks. Prałat Krzysztof Szuwart kawaler z Wrocławia.

Bezpośrednio po zakończeniu Mszy Św. przystąpiono do Uroczystej Inwestytury .

Poprowadził ją z upoważnienia Wielkiego Mistrza Kaw. dr. Marian Król GCCStS Wielki Przeor dla Polski, w asyście Przeorów Szwecji i Śląska oraz Przeora Klasztoru Paulinów.

 Funkcję Miecznika pełnił kaw. Ryszard Komorowski GCCStS, 

 a obowiązki Marszałka zapraszającego postulantów do Inwestytury pełnił gospodarz kaw. Jacek Żyrkowski GCStS Przeor Małopolski.

Inwestowano łącznie 26  osób i dokonano 7 podniesień do wyższych klas orderu. Kawalerowi Ryszardowi Bąkowi wręczono akt nadania Krzyża Św. Gereona  a  Sztandar Przeoratu Małopolskiego odznaczono złotym krzyżem zasługi .

Po zakończeniu inwestytury i wykonaniu szeregu pamiątkowych zdjęć Ojcowie Paulini ugościli uczestników wybornym obiadem.

Na tym zakończyły się uroczystości w Krakowie.

 

                                                                                         Jacek Żyrkowski GCStS

                                                                                         Przeor Małopolski

 

Kawalerowie OStS w procesji na Skałkę w  2006 r.  w PDF  [28.0 KB]

Procesja na Skałkę 14 maj 2006  w PDF  [28.0 KB]

Więcej o procesji na Skałkę  w PDF  [28.0 KB]

O ścieżkach papieskich w Krakowie   w PDF  [28.0 KB]

« powrót   do Strony internetowej Wielkiego Mistrza  « back   to the Webpage of Grand Master

                             « powrót   do stron internetowych Komandorii w Hessen

« powrót zurück zur Webseiten von Groß Priorat Deutschland

 

 

 Site content, graphics, and design © 2006 T.v.Lison Graphics & Design All rights reserved.2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.  Design Studio Art Web Lison.com